top of page

PMS


مجموعه ای از علایم جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخۀ قاعدگی در زنان است. این علایم شامل نوسانات خلقی، حساس شدن پستان ها، هوس خوراکی، خستگی، کج خلقی و افسردگی می شود. تخمین زده می شود که از هر ۴ زنی که در دوران قاعدگی قرار دارند، ۳ تای آنها این سندرم را تجربه می کنند. بعضی از زنان در ۲۰ سالگی دچار این سندرم شده، درحالیکه بعضی دیگر در اواخر ۳۰ و ۴۰ سالگی دچار این مشکل می شوند. این سندرم معمولا در الگوی همیشگی و قابل پیش بینی ظاهر می شود. اختلال پیش از قاعده گی ویژگی اصلی این اختلال که امکان بروز آن پس از شروع اولین دوره قاعدگی می باشد، تغییرات سریع خلقی، تحریک پذیری، ملال و علایم اضطرابی در مرحله پیش از قاعدگی است. علایم

احساس غم - گریه ناگهانی - حساسیت به طرد شدن - خلق افسرده - اضطراب حداقل پنج علامت از موارد ذیل در هفته آخر قبل از شروع قاعدگی وجود دارد: تغییرات سریع خلقی تحریک پذیری یا عصبانیت شدید خلق افسرده برجسته احساس ناامیدی افکار خود سرزنشی اضطراب تنش چشم گیر احساس برافروختگی و بی تابی کاهش علایق در اکثر فعالیت ها احساس ذهنی اشکال در تمرکز ضعف و خسته شدن سریع فقدان انرژی چشم گیر تغییر بارز اشتها پر خوری یا میل به غذاهای خاص پر خوابی یا بی خوابی احساس خارج از کنترل بودن یا از پا در آمدن

این اختلال موجب ناراحتی یا تداخل قابل توجهی در فعالیت های اجتماعی، شغلی، تحصیلی یا روابط فرد با دیگران شده و ناشی از اثرات فیزیولوژیک یک ماده یا بیماری طبی دیگر نیست. بهبودی پس از چند روز از شروع خون ریزی آغاز و عرض هفته بعد از خون ریزی قطع یا خیلی خفیف می شود.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page