top of page

اضطراب چیست؟

اضطراب چیست؟ اضطراب عبارت است از یک احساس، فراگیر، ناخوشایند و مبهم همراه با هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است انواع اضطراب اختلال هراس اختلال وسواس جبری اختلال تنش زای پس از رویداد اختلال اضطراب اجتماعی اختلال فراگیر یا منتشر ترس های خاص برخی از علائم عمومی اضطراب

احساس هراس، ترس و تشویش افکار وسواسی غیرقابل کنترل بیادآوری مکرر تجربیات ناراحت کننده کابوس های شبانه احساس ناتوانی رفتارهای تشریفاتی، مانند شستن مکرر دست دست های پاها سرد و یا عرق کرده تنگی نفس تپش قلب ناتوانی در آرام بودن و لرزش خشکی دهان بی حسی و یا سوزن سوزن شدن دست ها و یا پاها تهوع تنش عضلانی سرگیجه تنفس عمیق و سریع احساس خستگی یا ضعف دائم

چند روش ساده ولی موثر برای مقابله با اضطراب داشتن برنامه روزانه ورزش کردن تمرین تنفس نفس عمق بکشید و به آرامی آن را تخلیه کنید هر روز چند دقیقه ای صرف این تمرین کنید خود را در انزوا قرار ندهید با دیگران ارتباط داشته باشید راز و نیاز کنید کار های مورد علاقه تان را بیشتر انجام دهید از خواند یا شنید اخبار بد خود داری کنید از حضور در مکان های که باعث نگرانی شما می شود خودداری کنید هر چقدر می توانید بیشتر بخندید فیلم های کمدی ببینید به هر چیز به اندازه ارزش آن بهاء دهید

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page