top of page

عصبانیت کودکان و چگونگی کنترل خشم در آنها


هیچ کس دوست ندارد بافردی رابطه داشته باشد که مدام دچار عصبانیت و خشم شده وباعث آزرده خاطر شدن اطرافیان میشودو این نکته که هر فردی در زندگی خود عصبانی میشود و نمیتوان گفت که من تا به حال درزندگی عصبانی شدم کاملا ملموس ودرست است اما اگر آن فرد نحوه کنترل خشم خودرا نیاموزد باعث از بین رفتن روابطش با اطرافیان شده وبه نوعی زندگی خود را تباه ساخته است حال اگر این فرد ازدواج نیز کرده باشد کارش بسیار سخت تر خواهد بود.

ذات عصبانی در افراد

زمانی که فردی عصبانی میشود و کنترل خود رااز دست میدهد، میزان عصبانیت و خشم او ارتباط مستقیم باشخصیت ونوع تربیت وی دارد. وی میتواند درهنگام عصبانیت پرخاشگر، سرکش، بی دقت ویا حساس وشکننده باشد وتمامی این خصلت ها ازنوع تربیت وذات شکل گرفته درآنان نشأت می گیرد. حال باید به این نکته مهم اشاره کنیم که وقتی فرزند شما عصبانی میشود ویا بدلیل عصبانیت شروع به پرخاشگری میکند باید با پی بردن به ضعف رفتاری کودک خود این نقص را برطرف نمایید به عنوان مثال زمان عصبانیت کودکان شما دربرابر مسئله ای که دیگر کودکان هم سن و سال آنها دربرابر همان مسئله عصبانی نمیشوند نشان دهنده ضعف در کودک شما است وباید زمان بیشتری را برای یاد دادن رفتاری بهتر در قبال آن مسئله به فرزندتان صرف کنید.

مراحل رشد و تفاوت های جنسیتی در نوع رفتار

هنگامی که کودک شما در سن رشد قرار داشته و دارد موارد جدیدی را تجربه می کند و به نوعی هم رشد فیزیکی و هم رشد اجتماعی را تجربه می کند، می تواند مستعد عصبانیت و رفتار خشونت آمیز بوده تا حدی که کنترل خود را از دست داده و شروع به ناسزا گویی کند. در این میان تفاوت های جنسیتی و رفتار متفاوت دختران و پسران در ابراز احساسات کار را برای کنترل عصبانیت در کودکان سخت تر می کند. از آنجایی که پسرها عصبانیت خود را بسیار راحت تر نشان داده و خود را تخلیه می کنند بایدبرای کنترل آنان رفتار های خاصی را فرا گرفت اما در کل کودکان در هر دو جنس نیاز دارند تا روشهای کنترل خشم را بیاموزند.

تاثیر خشم کودک بر محیط خانواده

به طور کلی دلایل بسیاری وجود دارد گه می تواند یک کودک را به صورت فردی درون گرا درآورده که پس از گذشت مدتی این درون گرایی با خشم و عصبانیت تخلیه شده و خود را نشان می دهد این دلایل می تواند مرگ عزیزان و یا حتی عدم مورد توجه قرار گرفتن باشد. پرخاشگری کودکان اثران جبران ناپذیری بر روی کودک دارد زیرا وی احساس میکند که روحیه لطیف او مورد آزار قرار گرفته و نادیده گرفته شده بنابراین تنها راه انتخابی برای وی بروز عصبانیت برای جلب توجه میباشد. پس رفتار هر کودک به الگوی رفتاری وی در خانواده بستگی دارد بنابراین برای کنترل خشم کودکان درابتدا باید خودمان را درخانواده کنترل کرده وسپس با یک رفتار خوب کودکان را در معرض رفتارهای خشونت آمیز قرار ندهیم.

شما والدین عزیز می توانید برای بهره مندی از راهنمایی ها و مشاوره های مشاوران خانواده در زمینه مشاوره کودک و مشاوره کودک و نوجوان با تماس با ما مشکلات خود را حل نموده و به سلامت زندگی خود کمک نمایید

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page