top of page

اختلال خواندن (Dyslexia) چیست؟

اختلال خواندن (Dyslexia) چیست؟

درمان اختلال خواندن : دیسلکسیا یا اختلال خواندن، یکی از انواع اختلالات یادگیری می‌باشد. شایع‌ترین اختلالات یادگیری شناخته شده عبارت‌اند از:


اختلال خواندن یا دیسلکسیا

اختلال نوشتن یا دیس گرافیا

اختلال ریاضی یا دیس کلکولیا

اختلال در مهارت‌های حرکتی یا دیس پراکسیا

اختلال در فهم و درک معنای کلام


دیسلکسیا یا اختلال خواندن عبارت است از ناتوانی فرد در خواندن. مهارت خواندن نیازمند آن است که اولاً مغز فرد، بین حروف و صدای آنها ارتباط برقرار کند و در ثانی، آن صداها را با نظم مشخصی تلفظ کند و در نهایت، کلمات را در قالب جمله و جملات را در قالب پاراگراف بخواند.


کودکانی که به اختلال خواندن (دیسلکسیا) دچار هستند، در روان و رسا خواندن کلمات دچار اشکال هستند. این کودکان در مهارت‌های زبانی مشکل دارند، بنابراین ممکن است علاوه بر مشکل خواندن، در دیگر مهارت‌های زبانی از جمله نوشتن، هجی کردن، فهمیدن و تلفظ کلمات نیز دچار مشکل باشند. کودکان مبتلا به اختلال خواندن (دیسلکسیا) ممکن است در درک جملات نیز مشکل داشته باشند.

انواع اختلال یادگیری خواندن

اختلال خواندن را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: ۱. اختلال خواندن که به‌علت مشکل در رمزگشایی در سطح کلمه به‌ وجود می‌آید،

۲. اختلال خواندن ناشی از فهم ضعیفِ آنچه خوانده می‌شود. درک‌کنندگان ضعیف ممکن است به‌خوبی از کلمه، رمزگشایی کنند اما در فهم آنچه می‌خوانند، مشکل داشته باشند.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page