top of page

هُویتِ پَریشی چیست


هُویتِ پَریشی چیست اختلال کارشناس هویت یا هُویت‌پَریشی (که مختصر چند شخصیتی ، چندین نفر دیگر ، جهانی است و اسامی نظیر آن هم نامی است) را از اَشکال در اختیار شما قرار می دهد. عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا جهانی متمایز که به تناوب کنترل می شود کنترل می شود. معمولاً این فیلم های شخصی نام و سن و مجموعه مجاز از خاطرات و انجام امور ویژه خود را تعیین می کنند. در زمینه حاکی از یک هویت واقعی با نام شخصیتی شخصی که ممکن است در منفعل ، محاصره شدن و ابراهرداست. هویتهای جانشین به راحتی می توانند با هویت واقعی تعویض کنند ؛ مثلاً بتوانند ، کنترل کنند ، و خود ویرایشگر کنند. در صورت مشاهده این بینندگان ، با محدودیت خاصی در اختیار شما قرار می گیرند ، با استعدادهای هنری و ورزشی و مراجعه به زبان های خارجی با همدیگر تفاوت دارند. هویت واقعی است از تجربهای هویت ارائه شده است. دورگردی از یاد زدودگی بدون محدودیت ، از قبیل زوال حافظه برای تماشای بیشتر یا چند روز در روز ، با مراجعه به این امکان را می توان در اختیار شما قرار داد. علایم سردرد یا درد خفیف در سایر نواحی بدن. اختلال ضعف حافظه و خارج شدن از دایره زمان و فراموشی لحظه‌ای یا مشکل در به خاطر آوردن برخی اطلاعات فردی که قابل توجیه با فراموشی معمولی نیست. تغییرات قابل توجه در رفتار بیمار به گزارش یک ناظر. وجود تضاد در شخصیت و رفتار گاهی دیگران رفتارها یا خاطراتی را از فرد بازگو می‌کنند که خود بیمار آنها را به خاطر نمی‌آورد. بیمار ممکن است خود را به نام دیگری بخواند یا خود را به عنوان سوم شخص یا «ما» خطاب کند. شنیدن صداهایی از شخصیت‌های درون ذهن. حملات ترس و اضطراب که حاوی ترس‌های غیرقابل توجیه و بیان باشد. وجود افسردگی در شخصیت اصلی. پارانویا مسخ واقعیت خوددگربینی

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page