top of page

تربیت جنسی


تربیت جنسی

هرگاه صحبت از تربیت جنسی می شود والدین ناخودآگاه بیاد سوالات کودکان در زمینه ازدواج بارداری و بازی جنسی فرزندان خود بخاطر می اورند.سپس نگران پاسخ های خود در مورد نحوه رفتار با کودک و واکنش درست میشوند

همه این سوالات و دغدغه وقتی که با مسئله فرهنگی ,خانوادگی' نژادی و مذهبی در می‌آمیزد تربیت جنسی را سخت تر میکند و نگرانی والدین را چند برابر می‌کند

عدم آگاهی والدین; شرم و حیایی که گمان می کنند با صحبت کردن در مورد این امور از بین می‌رود باعث شده آموزش این مهم برخی از والدین ایرانی را با سختی روبرو کند

تعریف تربیت جنسی چیست

کسب اطلاعات نگرش‌ها اعتقادات و باورها درباره هویت جنسی, رابطه جنسی

همچنین تقویت مهارت ها به منظور انتخاب آگاهانه و اعتماد در اجرای ان تصمیمات با توجه به ابعاد ذهنی عاطفی ورفتاری است

تربیت جنسی یک فرآیند است که حداقل تا پایان دوره نوجوانی ادامه دارد

توجه به سه بعد شخصیت انسان یعنی ابعاد ذهنی عاطفی ورفتاری در تربیت جنسی اهمیت بسزایی دارد

جنبه شناختی تربیت جنسی: کسب اطلاعات در زمینه هویت جنسی و رابطه جنسی است که دانش و معلومات لازم به کودک می‌آموزد

جنبه های عاطفی _ هیجانی تربیت جنسی: نگرش که معمولاً ارزیابی مثبت و منفی خوش آمدن ها و بد امدن های ما از موقعیت را تعریف میکند را تشکیل می دهد یعنی ایجاد و تقویت نگرش مثبت در ارتباط با هویت جنسی خود و جنس دیگر در رابطه ی جنسی

صمیمیت و تقویت مهارت ها جنبه رفتار تربیت جنسی : این به معنای آموزش و تمرین جنسی از دوران کودکی بلکه به معنای بسیار وسیع‌تری آن یعنی تمرین مهارتهای رفتاری در همه ی زمینه هایی که پیش نیاز ارتباطات انسانی محسوب می شود است

مواردی مثل ابراز علاقه و احترام به حقوق دیگران و حریم خصوصی خود

توانایی مقاومت و ابراز مخالفت قاطعانه در مواجهه با موقعیت‌های که مخالف ارزش‌های و معیار های فرد هستند همه آنها اجزای اصلی سنگ زیربنای یک ارتباط انسانی سالم را بخصوص ارتباط جنسی را تشکیل می دهند

تربیت جنسی از چه زمانی و از کجا و چگونه آغاز می شود

تربیت جنسی به معنای کلی آن دسته از مفاهیم و تعاریف هنجارها را اطلاق میشود که با جنسیت و مسائل پیرامون ان ارتباط پیدا می کند آنها به قدری در رفتارهای روزمره انسانها تنیده شده اند که به سختی می‌توان آن‌ها را به عنوان عوامل مشخص و مجزا در شکل‌ دهی هویت جنسی اعضای خانواده به خصوص کودکان تشخیص داد

واقعیت این است که تربیت جنسی کودکان سالها قبل از شروع سوالات آنان آغاز می‌شود تربیت جنسی از زمانی شروع میشود که والدین جنسیت فرزندان خود و ترجیحی که نسبت به جنسیت او دارند فکر می‌کنند این ترجیح به طور کامل در پرورش کودکان نقش بسزایی ایفا می‌کند و زیرپایی تمام رفتارهای سختگیرانه به سهیل گیرانه در تربیت آنها میشود

اهداف تربیت جنسی

اگاهی از جنسیت خود

استقرار و تثبیت نگرش مثبت نسبت به جنسیت خود و ارزش‌ها که معیار چارچوب اخلاقی است

ایجاد اعتماد به نفس درباره ارزش خود و دیگران

رفتار مسئولانه در روابط فردی و جنسی

توانایی ارتباط موثر و سالم‌ مهارت های لازم در جهت محافظت از خود

مورد سوء استفاده جنسی قرار نگرفتند

یادگیری چگونگی دسترسی به حمایت در مواقع ضروری

چگونه می توان کودکان را تربیت کنیم تا جلوی سوء استفاده جنسی انها گرفته شود

آموزش حریم های خصوصی بدن به بچه ها. اجازه دهید کودکتان سوالات خود را به راحتی از شما بپرسد. بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک می گیرد، از همان دوران می بایستی والدین آموزش‌های جنسی را باید به تدریج، زمان‌بندی شده، متعادل و متناسب با ویژگی‌های سنی و با لحاظ احترام و همچنین پرهیز از افراط و تفریط شروع کنند.

به کودکان خود بگویید هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشند، به آنها یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست، هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند، بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است. مهارت “نه” گفتن را به بچه ها بیاموزید. اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست آموزش دهید، استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید، به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج از عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بگذارند، بیشتر متجاوزین بچه ها را تهدید کرده و می ترسانند، به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید و هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید” این کارو کردی دیگه دوست ندارم”، بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است. اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل می شود، به بچه ها در مورد مسایل جنسی دروغ نگویید، اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید. حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید، فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.

ReplyForward

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page