top of page

استرس ناشی از تروما چیست؟

استرس ناشی از تروما چیست؟ استرس ناشی از تروما، فشار، نیرو یا ضربه ای به روان و بدن آدمی از سوی یک رویداد خاص با ابعاد سهمگین است که افراد را شوکه، مبهوت و وحشت زده می کند. اکثر ما زمانی در زندگی مان استرس ناشی از تروما را تجربه می کنیم. پریشانی در رویارویی با مصیبت، پاسخ عادی انسان است، نه ضعف او و در اکثر افراد، علایم این پریشانی پس از چند هفته محو می شود اما، تحت شرایط خاص، قرار گرفتن در معرض رویدادهای سهمگین ممکن است به بروز واکنشهای غیرعادی یا ناهنجاری استرس پس از حادثه (پی تی اس دی) منجر شود.

دوره نقاهت بعد از حادثه طول می کشد و این بستگی به خود فرد دارد. اما اگر ماه ها گذشته است و نشانه های خود کنترل و بهبود ندادید، شما ممکن است کمک های حرفه ای از یک متخصص نیاز داشته باشید.

چه زمانی نیاز به دریافت کمک حرفه ای است؟

داشتن عملکرد مشکل در منزل یا محل کار مبتلا به ترس شدید ، اضطراب، یا افسردگی قادرنبودن به تشکیل روابط رضایت بخش تجربه خاطرات وحشتناک ، کابوس، یا فلش بک اجتناب از چیزهایی که بیشتر و بیشترشما را به یاد واقعه می اندازد احساسی بی حس و قطع از دیگران استفاده از الکل یا مواد مخدر برای ایجاد احساس بهتر درمان آسیب های روانی و عاطفی درمان آسیبهای روانی و عاطفی، شما باید از احساسات غیر قابل تحمل و خاطرات طولانی که اجتناب می کردید دست ورداشته و آن ها را حل و فصل نمایید. در غیر این صورت آنها را دوباره باز خواهد گشت و دوباره غیر قابل کنترل می شوند. درمان تروما شامل: پردازش خاطرات و احساسات مربوط به تروما تخلیه انرژی محبوس آموزش نحوه تنظیم احساسات قوی بازسازی توانایی اعتماد کردن به افراد دیگر پنج مرحله اساسی برای التیام بخشیدن به ضربه های روحی : 1- بررسی کردن: بررسی دقیق ماهیت زخم روحی. 2- ابراز کردن: تخلیه مقداری از احساساتی که به وسیله ضربه روحی ایجاد شده است. 3- پذیرش تسلی: پذیرش حمایت ها و تشویق های دیگران. 4- جبران کردن: یافتن راهی برای جبران خسارت. 5- تحلیل کردن: بررسی زخم در چارچوبی بزرگتر.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page