top of page

ضربه عاطفی و روانی


ضربه عاطفی و روانی نشانه های ضربه عاطفی و روانی پس از یک حادثه یا ضربه های مکرر ، افراد با راه های مختلف واکنش نشان می دهند ، طیف گسترده ای از واکنش های جسمی و روحی . پاسخ های شما واکنش عادی به حوادث غیر طبیعی می باشد. علائم عاطفی و روانی ناشی از تروما : شوک، انکار ، یا ناباوری خشم ، تحریک پذیری ، نوسانات خلقی احساس گناه ، شرم، خود سرزنشی احساس غم یا ناامیدی گیجی، اشکال در تمرکز اضطراب و ترس خروج از دیگران احساس قطع شده و یا بی حس نشانه های فیزیکی تروما : بی خوابی یا کابوس حال به راحتی مبهوت ضربان قلب درد و رنج ضربه عاطفی و روانی را می توان با تک ضربه ، یک حادثه، مانند تصادف وحشتناک، یک فاجعه طبیعی، و یا یک حمله خشونت آمیز ایجاد شود. تروما همچنین می توانید شامل استرس بی امان ، مانند زندگی در یک محله مملو از جرم و جنایت و یا مبارزه با سرطان باشد. همه وقایع به طور بالقوه آسیب زا منجر به آسیب های روحی و روانی پایدارمی شوند . برخی از افراد به سرعت بجای اول برمی گردند حتی پس ازغم انگیز ترین و تکان دهنده تجارب. برخی تجارب نیز که به نظر می رسد خیلی ناراحت کننده نباشد افرادی را به شدت ویران می کند.. افراد به احتمال زیاد با یک تجربه استرس زا دچار آسیب های روانی می شوند .این عوامل ممکن است در حال حاضر ایجاد استرس نماید و یا در کودکی ریشه داشته باشد. افراد که توسط یک وضعیت جدید دچار آسیب های روانی جدی می شوند که قبلا دچار آسیب های روانی شده اند - به خصوص اگر ضربه یا اتفاق قبلا در دوران کودکی رخ داده باشد. ترومای دوران کودکی خطر ابتلا به تروما در آینده را افزایش می دهد تجربه تروما در دوران کودکی می تواند یک اثر شدید و طولانی مدت داشته باشد. کودکانی که دچار آسیب های روانی شده اند، جهان را به عنوان یک مکان ترسناک و خطرناک می بینند. هنگامی که ضربه دوران کودکی حل و فصل نشود ، این مفهوم اساسی از ترس و درماندگی وارد بزرگسالی شده و زمینه را برای ضربه های بعدی بیشتر می کند. نتایج ترومای دوران کودکی از هر چیزی است که باعث مختل شدن احساس کودک از ایمنی و امنیت شود، از جمله : محیط بی ثبات یا نا امن جدایی از پدر و مادر بیماری جدی روش های پزشکی نفوذی سوء استفاده جنسی ، جسمانی، و یا کلامی خشونت خانگی غفلت قلدری نشانه های ضربه عاطفی و روانی

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page