تست ملاقات با خود


ملاقات با خود آیا از زوایای نا گفته خویش اگاه هستید؟ آیا به خویشان ، آشنایان و دوستان اجازه می دهید که شخصیت واقعی شما را کشف کنند یا اینکه دوست دارید شخصیت شما مرموز و ناشناخته باشد و کسی که در حقیقت نیستید به چشم بیایید؟ در صورت تمایل از طریق وب سایت جهت شرکت درازمون غیر حضوری ثبت نام کنید زمان۲۷تا۳۱ اگوست

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags