تست ملاقات با خود


ملاقات با خود آیا از زوایای نا گفته خویش اگاه هستید؟ آیا به خویشان ، آشنایان و دوستان اجازه می دهید که شخصیت واقعی شما را کشف کنند یا اینکه دوست دارید شخصیت شما مرموز و ناشناخته باشد و کسی که در حقیقت نیستید به چشم بیایید؟ در صورت تمایل از طریق وب سایت جهت شرکت درازمون غیر حضوری ثبت نام کنید زمان۲۷تا۳۱ اگوست

Featured Posts
Recent Posts