اکسی توسین چیست ؟

اکسی‌توسین هورمونی است که اساسا در هیپوتالاموس ترشح می‌شود و در هیپوفیز خلفی ذخیره می‌شود اکسی توسین در مغز به عنوان یک انتقال‌ دهنده‌ی عصبی عمل می‌کند. این هورمون هنگام زایمان و شیردهی نقش بزرگی درسیستم تولید مثل زنان ایفا می‌کند. اما این هورمون به خاطر نحوه‌ی افزایش‌اش هنگام تماس و تحریک بیش‌تر به عنوان “ هورمون عشق “ شناخته می‌شود. این هورمون قوی در روابط و این که چگونه با دیگران همراه می‌شویم، نقش بزرگی بازی می‌کند. افزایش اکسی توسین در بدن منجر به اتفاقات خوب و خوشایندی در کل سیستم فیزیکی و روانی شما می شود

Featured Posts
Recent Posts