top of page

افسرده‌خویی چیست

افسرده‌ خویی چیست افسرده‌خویی نوعی اختلال خلقی مزمن است و در ردهٔ افسردگی قرار می‌گیرد. این نوع افسردگی مزمن، شدت کم‌تری نسبت به اختلال افسردگی اساسی دارد. افسرده‌خویی بیماری‌ای مزمن و طولانی‌مدت است و برخی از علائم آن با اختلال افسردگی اساسی مشترک اند. این علائم به جدیت افسردگی اساسی نیستند، اگرچه شدت‌شان دارای نوسان است. جهت تشخیص، بیمار بالغ باید دارای ۲ یا تعداد بیش‌تری از علائم زیر در مدت حداقل دو سال بوده باشد: احساس ناامیدی کم‌خوابی یا پرخوابی ضعف تمرکز و دشواری تصمیم‌گیری اشتهای کم یا پرخوری انرژی کم یا خستگی مفرط اعتماد به نفس پایین میل جنسی کم زودرنجی

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page