top of page

رفتاردرمانی دیالکتیک چیست

رفتاردرمانی دیالکتیک چیست این شکل از درمان به‌طور موفقیت‌آمیزی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی و رفتار Para suicidal به‌کار رفته است. این روش گلچینی از روش‌های مربوط به درمان‌های حمایتی، شناختی و رفتاری است. برخی عناصر از روش درمانی فرانتس الکساندر به‌عنوان یک تجربه هیجانی اصلاح‌کننده مشتق می‌شوند، و همچنین از برخی مکاتب فلسفی شرقی (مثل ذن ـ zen) بیماران به‌طور هفتگی دیده می‌شوند، با هدف بهبود مهارت‌های بین‌فردی و کاهش رفتار خودتخریبی به‌وسیله روش‌هائی از جمله نصیحت استفاده از استعاره (metaphor)، داستان‌گوئی، و مقابله و بسیاری روش‌های دیگر. با این روش به‌خصوص به بیماران مرزی در غلبه بر احساسات دوگانه‌ای که مشخصه این اختلال می‌باشد کمک می‌شود.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page