رفتاردرمانی دیالکتیک چیست

رفتاردرمانی دیالکتیک چیست این شکل از درمان به‌طور موفقیت‌آمیزی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی و رفتار Para suicidal به‌کار رفته است. این روش گلچینی از روش‌های مربوط به درمان‌های حمایتی، شناختی و رفتاری است. برخی عناصر از روش درمانی فرانتس الکساندر به‌عنوان یک تجربه هیجانی اصلاح‌کننده مشتق می‌شوند، و همچنین از برخی مکاتب فلسفی شرقی (مثل ذن ـ zen) بیماران به‌طور هفتگی دیده می‌شوند، با هدف بهبود مهارت‌های بین‌فردی و کاهش رفتار خودتخریبی به‌وسیله روش‌هائی از جمله نصیحت استفاده از استعاره (metaphor)، داستان‌گوئی، و مقابله و بسیاری روش‌های دیگر. با این روش به‌خصوص به بیماران مرزی در غلبه بر احساسات دوگانه‌ای که مشخصه این اختلال می‌باشد کمک می‌شود.

Featured Posts
Recent Posts