top of page

افسردگی پس از ‌زایمان

افسردگی پس از ‌زایمان هرچند تولد یک نوزاد همیشه با برانگیختن عواطفی قدرتمند و تغییرات هورمونی همراه است، اما شاید بعضی‌ها بعد از زایمان انتظار افسردگی‌ را نداشته‌باشند. با این‌که شاید مراقبت از یک نوزاد به خودی خود سبب برخی علائم افسردگی‌ پس از زایمان شود، علائم آن مشابه به علائم افسردگی در زمان های دیگر است. که شامل نوسانات خلقی احساس اضطراب ، و بی‌خوابی سایر علایم دیگر که اگر این احساس ها برطرف نشود و به مدت حداقل دو هفته به طول بی انجامند . احتمالا بیمار از افسردگی‌ پس از زایمان رنج می‌برد. بسته به شدت آن، شما ممکن است برای مراقبت از خود و نوزاد خود با مشکل مواجه شوید . ممکن است کارهای ساده و آسان برای شما سخت و دشوار به نظر آیند. افسردگی‌ پس از زایمان، که شدید و ماندگارتر است، می‌تواند کنار آمدن با نقش جدید مادری را برای یک مادر جدید حتی دشوارتر کند. این پیچیدگی ناشی از زایمان قابل درمان است و به وضوح نوعی بسیار خاص از افسردگی است.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page