top of page

افسردگی اساسی

افسردگی اساسی چیست؟ افسردگی یک اختلال خلقی است که منجر به احساس مداوم غمگینی و از دست دادن لذت (علاقه) می شود. اختلال افسردگی اساسی که افسردگی ماژور یا افسردگی بالینی نیز نامیده می شود بر نحوه فکر، احساس و رفتار شما نیز اثر می گذارد و می تواند منجر به انواع مختلفی از مشکلات هیجانی و جسمی شود. در صورت ابتلا به افسردگی اساسی یا ماژور ممکن است شما در انجام فعالیت های روزمره زندگی دچار مشکل شوید و گاهی اوقات ممکن است این احساس را داشته باشید که انگار زندگی ارزش زندگی کردن را ندارد. افسردگی اساسی یا همان افشردگی بالینی ممکن است نیازمند درمان بلندمدت باشد، اما دلسرد نشوید. بسیاری از افرادی که افسردگی اساسی دارند،

با استفاده از درمان (دارو درمانی، روان درمانی، …) احساس بهتری دارند و می توانند علایم افسردگی خود را کنترل کنند

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page