top of page

خیانت1

1خیانت تجربه خیانت ،یک کابوس است. بسیار ناراحت کننده تر است که رابطه ای به ظاهر مطلوب باشد ولی در واقع دروغ و خیانت مخفی در آن وجود داشته باشد. اساساً، در رابطه ای که خیانت وجود دارد، صداقت و وفاداری معنا ندارد. این رابطه تنها به واسطه اعتمادی نا سالم و بیش از حد پایدار مانده است. در یک رابطه ای که خیانت شکل می گیرد، یک گردباد عاطفی و روانی رخ می دهد. فردی که فریب می خورد و با خیانت همسر مواجه می شود ، دچار ترس و اضطراب کنترل نشده می گردد و به طور بیمارگونه ای به اطراف نگاه می کند. علاوه بر این فرد دچار مشکلات حاد تری می گردد عبارتند از نوسانات خلقی شدید فرد به یک کارآگاهی تبدیل می گردد، که پیوسته درصدد کشف شواهد می گردد. مانند بررسی کامپیوتر ، تلفن، کیف پول. نگرانی در مورد خیانت باعث از دست دادن تمرکز فرد بر فعالیت های روزمره اش می گردد. اختلالات خواب، از جمله : کابوس ، ناتوانی در به خواب رفتن، خواب ماندن. احساس افسردگی، اضطراب، و یا انزوا. خشم، توهمات انتقام. روی آوردن به مواد مخدر

اجتناب از تفکر در مورد خیانت باعث می شود تا فرد به سمت موادی مثل الکل، مواد مخدر، سیگار برود و یا از طریق رفتارهای غیر عادی مانند خرید، قمار، اختلالات اشتها خوردن اضطراب و نگرانی خود را بروز دهد. وقتی همسری متوجه می شود که شریک زندگی اش به او خیانت می کند طلاق انتخاب اول نیست. در اغلب موارد بلافاصله پس از آگاهی از خیانت ، فرد سعی می کند کشف کند که چه طور این اتفاق رخ داده است. در این بحران، تکنیک های مشاوره مهم است. باید فرد با کمک مشاوره از کشف دلیل واقعه دوری کند و به زندگی خود بازگردد. تمرکز حواس، و ماندن در زندگی فعلی کمک مفیدی برای این افراد خواهد بود. تلاش برای درک چرایی این رخداد، کمکی به حل بحران نمی کند. شریک زندگی اش، به او خیانت کرده و او تنها نیاز به حمایت روانی دارد. طرح سوال آیا باید در ابتدا درگیری ایجاد کرده و درخواست طلاق نمایند؟ این راه درستی نیست. مگر اینکه شما برنامه ریزی برای این کار داشته باشید تا به دلیل این خیانت همسر خود را تحت فشار قرار دهید. در غیر این صورت، توصیه می شود برای آرام گرفتن و درست عمل کردن، یک زمان حداقل شش ماهه، به خود و همسرتان بدهید تا شوک اولیه از بین برود، تا ببنید واقعاً چه تصمیم منطقی برای زندگی مشترکتان دارید شما در این مدت کمی با جدایی یاحساسی توام است در فضایی به دور از احساس قادر هستید به درستی فکر کنید. شما ممکن است در این مدت بخواهید از درمانگر کمک بگیرید، تا بتواند به شما در روند بهبود و بازسازی اعتماد رابطه کمک کند. پس نیاز به فرصت برای تصمیمی جدید دارید. من می خواهم همه چیز را بدانم. آیا این خردمندانه و معقول است ؟ بله، در بیشتر خیانت همسران، همسر می خواهد بداند چه چیز باعث این فریب بزرگ و خیانت شده است. همسر فریب خورده حق دارد حقیقت را بداند ! در واقع کسب واقعیت های موجود، بخشی جدا ناپذیر از روند درمان است. منظور بررسی کارآگاه گونه ماجرا نیست؛ دانستن حقیقت است چرا که بسیاری از خیانت ها به واقع ریشه در حقیقت ندارد و زاییده ذهن فرد می تواند باشد.درمانگر می تواند طی جلسات مشاوره به شما و همسرتان در فرایند کامل درمان کمک نماید تا نتیجه ای مطلوب از روند درمانی حاصل آید. با گذشت زمان، پزشک معالج می تواند به زوجین برای التیام درد خیانت اعتماد سازی در رابطه دو طرف کمک نماید.

در واقع ایجاد فیلتر فریبی بیشتربرای خودتان نیست، ودر اصل شما را به نتیجه درست هدایت نمی کند. و باعث میشود شما از حقیقت دور شوید. شما به دنبال شنیدن دروغ بیشتر یا مخفی کردن این رخداد نیستید. .ایجاد محدودیت های معمول عبارتند از: نصب فیلتر، نظارت بر نرم افزار بر روی تمام دستگاه های دیجیتال، مسئول تمام هزینه منزل. ماندن در خانه به طور اتفاقی و در زمان خاص و کنترل های دیگر. شریک زندگی شما با مشاهده همه موارد و رعایت دقیق آن می تواند کار خود را به صورتی پنهانی ادامه دهد. پس نمی توان از این رفتار هم منتظر نتیجه ای مطلوب بود.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page