top of page

افسردگی


دچار افسردگی شده اید خودتان متوجه احساس ناامیدی و استیصال که ناگهانی بروز کرده می شوید. در این وضعیت بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه کنید.

چند راهکار مناسب برای مقابله با افسردگی

بازی کردن باحیوان خانگی ومراقبت از حیوان در شما ایجاد تعهد و تعلق خاطر کرده و این می تواند یکی از بهترین روش های درمان باشد.تغذیه مناسب داشته باشید از میوه ها و سبزیجات تازه -غلات و امگا ۳ و -ویتامین B12 هچنین کربوهیدارتها در برنامه غذایی خود استفاده کنید و محدود کنید میزان مصرف نوشیدنی های کافئین دار.و مصرف چربی و شیرینی جات را محدود کنید. ورزش و تمرینات بدنی منظم داشته باشید و ورزشی را انتخاب کنید که از انجام آن لذت می بریدبا دیگران ورزش کنید.خلاقیت خود را کشف کنید و از آن لذت ببریدمشارکت در فعالیت های اجتماعی داشته باشد. خواب و استراحت کافی داشته باشداجتناب از مصرف الکلدرمان خود را به طور کامل دنبال کنی

درمان خود را به طور کامل دنبال کنید

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page