top of page

شرایط سطح کورتیزول در افراد افسرده

شرایط سطح کورتیزول در افراد افسرده

سطح کورتیزول موجود در خون، در ابتدای صبح به اوج خود می رسد و پس از مدتی کاهش پیدا می کند.

اما در افراد افسرده، سطح کورتیزول در ابتدای صبح که با اوج خود می رسد، در ادامه ی روز کاهش پیدا نمی کند.

سطح کورتیزول در بعد از ظهر در افراد سالم، نصف سطح آن در افراد افسرده است

در بررسی ارتباط کورتیزول و استرس صرفه نظر از اینکه آیا کورتیزول تاثیر مستقیمی بر روی افسردگی دارد یا خیر، ما می دانیم که استرس مزمن باعث افزایش سطح کورتیزول شده که به نوبه ی خود باعث مشکلاتی همچون سندرم متابولیک می شود.

هورمون کورتیزول و افسردگی

هنگامی که ما در معرض استرس قرار داریم، مغز به بدن فرمان می دهد که هورمون هایی مانند کورتیزول و آدرنالین ترشح کند تا خود را با شرایط وفق دهد.

با اینکه این هورمون ها در حد اعتدال مفید هستند، اما وجود طولانی مدت آن ها در بدن به منظور از بین بردن استرس، می تواند باعث انتقال دهنده های عصبی موجود در مغز مانند سروتونین شوند که عملکرد درست را متوقف می کنند و باعث افسردگی می شوند


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page