top of page

راهکارهای مبارزه با تنبلی و اهمال کاری ۱


مبارزه با تنبلی و اهمالکاری تنها از طریق شناخت ومشکل صورت می پذیرد. تعریف تنبلی یا اهمالکاری و دلایل آن تنبلی یا اهمالکاری یعنی به آینده موکول کردن کارهایی که تصمیم به انجام آنها در زمان مشخصی گرفته‌ایم یا حذف هدف‌هایی که به دلیل نداشتن تلاش کافی به آنها نرسیده‌ایم. مابین اهمالکاری که ضرب‌العجلی برای آن تعیین شده است و اهمالکاری که ضرب‌العجلی ندارد، تفاوت وجود دارد. در نوع اول، فرد با نزدیک شدن به زمان مقرر، ناگهان ترس و وحشت او را فرا می‌گیرد و به‌دلیل ترس و وحشت از شرم یا افتضاح اجتماعی، به انجام کار معوقه در لحظات آخر می‌پردازد. اگرچه معمولاً کار انجام شده در لحظات آخر از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد. این افراد در کودکی یاد گرفته‌اند فقط بر اساس تشویق و تنبیه، کاری را انجام دهند و بنابراین انگیزه درونی برای انجام کار ندارند و تنها بر اساس ترس و تنبیه و گاهاً تشویق به انجام کاری می‌پردازند. به‌طور مثال، تا زمانی که موبایل آنها قطع نشود، در جهت پرداخت قبض اقدام نمی‌کنند و یا تا یک روز مانده به امتحان مطالعه نمی‌کنند. در کاری که هیچ ضرب‌العجلی برای آن وجود ندارد، اهمالکاری می‌تواند تا لحظه مرگ فرد طول بکشد. اهمالکاری بلندمدت باعث ناامیدی و نارضایتی کلی فرد از خود و زندگی می‌باشد، زیرا فرد احساس عدم رشد و موفقیت می‌کند. مانند: خلق یک اثر هنری، مطالعه یک کتاب علمی، پایان دادن به یک رابطه عاطفی. نتایج اهمالکاری را می‌توان در کیفیت پایین عملکرد مدرسه و شغل، عدم پیگیری وضعیت پزشکی و سلامت، پس‌انداز نکردن برای دوران بازنشستگی و … پیدا کرد. در روز های اینده بیشتر به این مبحث خواهیم پرداخت

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page