top of page

درمان اضطراب

اختلال اضطراب بخش ۵

دو درمان اصلی برای اختلالات اضطراب رفتار درمانی ,CBT و درمان دارویی بوده و معمولا بیشترین تاثیر را ترکیب هردو این درمان ها در پی دارد. برای یافتن بهترین شیوه درمان برای شما ممکن است پزشک مجبور به آزمایش چندین شیوه درمانی برروی شما گردد.

درمان رفتار شناختی یکی از موثرترین شکل های روان درمانی برای درمان اختلالات اضطراب می باشد. در طی این درمان شما می توانید فعالیت هایی که بدلیل اضطراب رها کرده اید را دوباره شروع کرده و کم کم اضطراب شما شروع به بهبود نماید.

درمان دارویی پزشکان از داروهای ضدافسردگی و کاهش دهنده اضطراب برای درمان این مشکل استفاده می نمایند.

هرچند بیشتر افراد مبتلا به اختلالات اضطراب برای درمان و کنترل مشکل نیاز به روان درمانی و دارو دارند، تغییرات در سبک زندگی نیز می تواند برای آنها مفید و سودمند باشد. عبادت و رابطه معنوی. افزایش فعالیت جسمانی و ورزش. اجتناب از مصرف الکل و موادمخدر. ترک سیگار و کاهش مصرف کافئین و یا عدم مصرف آن. استفاده از تکنیک های ریلکسیشن همچون مدیتیشن و یوگا. خواب کافی و آرامش بخش. رژیم غذایی سالم و مناسب

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page