top of page

ارتباط بین کورتیزول و استرس ۱

کورتیزول یک هورمون بسیار مهم است که توسط غدد آدرنالین تولید می شود؛ این هورمون غده ی درون ریز و کوچکی است که در بالای کلیه ها قرار دارد.

کورتیزول به نوبه ی خود، در همه چیز نقش دارد – از چگونگی استفاده ی بدن از گلوکز (قند) گرفته تا فشار خون و عملکرد سیستم ایمنی بدن.

تولید کورتیزول اگر به میزان کمی باشد، برای بدن مفید است. این هورمون، بدن ما را – چه از نظر فیزیکی و چه از نظر احساسی برای چالش ها آماده می کند، ما را در برابر شکست ها پر انرژی می کند، و فعالیت های ایمنی مان را در برخورد با بیماری های عفونی افزایش می دهد.

افزایش سطح کورتیزول در بدن می تواند باعث افزایش قند خون، افزایش فشار خون و کاهش مقابله با عفونت ها و افزایش چربی در بدن شود.

به عبارت دیگر، افزایش کورتیزول در کوتاه مدت ضرری ندارد، اما ترشح طولانی مدت آن دردسرساز می شود


Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page