top of page

اختلال پرخوابی چیست


پرخوابی یا هایپرسومنیا نوعی از اختلالات خواب است که می‌تواند شامل اختلال خواب آلودگی در طول روز (EDS) یا هایپرسومنولنس و خوابیدن‌های طولانی شب باشد. اگر در شبانه روز بیشتر از 10 ساعت می‌خوابید و احتمالاً صبح‌ها هم خسته بیدار می‌شوید، ممکن است هایپرسومنیا داشته باشید. اگر گرفتار پرخوابی هستید قطعا در محیط کار، رانندگی و تعاملات اجتماعی‌تان به خاطر خواب‌آلودگی با مشکل شدیدی روبه‌ رو می‌شوید.

افرادی از اختلال پرخوابی رنج میبرند در اغلب ساعات روز یا خواب آلود هستند و یا در خواب به سر می برند.

برای مقابله با پرخوابی میتوانید توصیه های زیر را انجام دهید.

۱. ساعت بدنتان را از نو تنظیم کنید.

ی توانید هر شب راس ساعت مشخصی به تخت خواب بروید و صبح هم راس ساعت مشخصی از خواب بیدار شویدحتی اگر احساس کردید که راس ساعت مشخص خوابیدن و بیدار شدن فایده ای ندارد اما شما باز هم به این روند ادامه دهید.

۲. به خودتان تلقین کنید که می توانید سر موقع از خواب بیدار شوید.قبل از خوابیدن با خودتان شرط کنید که در فلان ساعت از روز مثلا راس ساعت ۸ از خواب بیدار خواهید شد.

۳. دلیلی برای بیدار شدن راس ساعتی مشخص پیدا کنید.

۴. اگر قصد کم کردن ساعات خوابتان را دارید به مرور زمان این کار را بکنید.

۵.در زمان کارتان وقتی احساس کردید که دیگر کشش ندارید و خسته شده اید به خودتان استراحت دهید .

۶. استراحت کوتاهی در طول روز داشته باشد.

۷. ورزش فراموشتان نشود.

۸.زمانی که از خواب بیدار شدید سعی کنید حمام آب سرد بگیرید.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page